EEA-C2-2, Nemzeti-alkalmazkodási hálózat kialakítása

Program: HU04 Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz
Felhívás: C2 - Helyi adaptációs kapacitásfejlesztés
Projekt: C2-2 Nemzeti-alkalmazkodási hálózat kialakítása (CLIM-NET/HUN)

Projektkód: EEA-C2-2

Projektgazda: Dipol Humánpolitikai Intézet Kft.
Projekt partnerek: Atrois Training & Consulting Kft, Nemzeti Környezetügyi Intézet, Wessling Hungary Kft, Vestlandsforsking Nyugat-Norvégiai Kutatóintézet (WNRI)
Projekt-megvalósítási időszak: 2015. május –2016 április

Projekt honlap
Zárórendezvény
Nyitórendezvény
Az egri TV helyszíni riportja a képzésről (Képernyőfotó itt illetve itt.)
M1 TV riport: 30 klímareferens szakembert képeztek ki Heves megyében (Képernyőfotó itt.)
M1 TV riport: Klímareferenseket képeznek az ország négy régiójában (Képernyőfotó itt.)
Norvégiai szakmai tanulmányút regionális klímareferensek részére

Rövid leírás:

Projekt célkitűzése:

A projekt célja, hogy növelje az ismereteket és szaktudást a klímaváltozás hatásait előidéző kitettségről helyi szinten, valamint kialakítson egy, a helyi klímaadaptációval foglalkozó szakembereket összegyűjtő hálózatot, amely modellként is szolgálhat. Ez a szakemberekből álló hálózat segítséget nyújthat  a helyi önkormányzatokat és hatóságok számára, hogy beépítsék a klímaváltozással kapcsolatos teendőket a jövőbeli terület- és településfejlesztési tervekbe. A projekt egy képzési programot valósít meg  helyi önkormányzatok, döntéshozók és érdekcsoportok képviselői számára a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás témakörében. A képzésen a következő országrészek helyi és kistérségi szakemberei vesznek részt: Észak-Magyarország, Nyugat-Dunántúl, Dél-Alföld, és Közép-Magyarország nyugati része (beleértve Budapest budai oldalát.)

Tevékenységek összefoglalása:

A projekt csapat módszertant dolgoz ki a rendelkezésre álló hazai és nemzetközi irodalom és jó példák tanulmányozása alapján, összeállítja a képzéshez szükséges tananyagot és tankönyveket, valamint kommunikációs stratégiát annak érdekében, hogy javítsa helyi lakosság klímaváltozással kapcsolatos ismereteit.

A projekt szakértői egy komplex képzési programot hajtanak végre  a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról, beleértve a pénzügyi, jogi, és szakpolitikai eszközök ismertetését is. Az itt kidolgozott kézikönyv részletes útmutatást fog adni ahhoz, hogy miképp lehet integrálni a klímaadaptációs szempontokat  a helyi területi tervezési stratégiákba. A képzési program elősegíti  az országos klímaszakértői hálózat létrehozását, amely hozzájárul majd a helyi  alkalmazkodó képesség és klímaváltozással szembeni ellenálló képesség növeléséhez.

Elnyert támogatás: 669 876 EUR

Kapcsolattartó: Kőhegyi Gábor (gkohegyi@dipolcsoport.hu)

 

 

Video

Dipol Csoport: Nemzeti alkalmazkodási hálózat kialakítása