EEA-C3, Minta projektek

A pályázati kiírás társadalmi egyeztetése lezárult. Az eredményekről alább tájékozódhat. / The public consultation for this call has ended. The results are listed below.

Társadalmi egyeztetés / Public consultation

EEA REC

Public consultation closed

2013-09-24

Dear All, Please be informed that by the end of today, 24th of September, the Public consultation is closed. Thank you for all the comments and suggestions! Notification about launching of the Calls will be made available at this platform; registered possible applicants will receive automatically generated email notification. Best regards, EEA REC team

Vass Antal

társadalmi egyeztetés

2013-09-24

"A kiírásban szereplő kedvezményezettre vonatkozó alkalmassági feltételek között szerepel az elmúlt öt évre vonatkozóan öt vízgazdálkodási tárgyú projekt befejezése. Ez kizár potenciális pályázókat a pályázat benyújtásától. Ennek javítását kérjük az alábbiak szerint: A kedvezményezettnek az elmúlt öt évre vonatkozóan három db vízgazdálkodási tárgyú befejezett projekttel kell rendelkeznie." "We can not accept the the following criteria: Project promoter implemented at least five proejct on the area of water management during the past five years. Because of this criteria lot of potential project promoter can't take in part in the procedure. We suggest the change of this according to the following: Project promoter implemented at least three projects on the area of water management during the past five years."

Kerpely Klára

Javaslatok

2013-09-24

7. oldal – A Víz megtakarításra irányuló minta projektek négy támogatott tevékenységet említenek. Az első és a negyedik nagyon nehezen értelmezhető tevékenység, illetve annyira Ezek közül a „vízelfolyás korlátozása” tevékenység megnevezés helyett „a természetes adottságok alapján alacsony fekvésű területeken a vízmegtartás javítása” megnevezést javasoljuk. „A vízfelszín párolgásának és eutrofizálódásának csökkentése tájhasználat-váltás révén” tevékenység megfogalmazását a következő szerint pontosítanám: a víztestek eutrofizálódásának csökkentése a vízellátás javításával, a szervesanyag-terhelés csökkentése tájhasználat-váltás révén. Projektenként legalább 5 település bevonása sok. Ez csökkenti a megpályázható területek számát, mert kevés olyan lehetőség van, ahol egy adott területen öt település osztozik. Ez a kritérium azt eredményezi, hogy egymástól öt független területen zajló beavatkozásokat lehet megpályázni, ez viszont csökkeni a hatékonyságot és kisebb eredmények várhatók. A kiírást javasoljuk úgy átfogalmazni, hogy amennyiben a pályázat összefüggő területet céloz, akkor legalább 2 településnek kell érintettnek lennie, több település bevonása pedig csak előnyt jelent. A kötelezően érintett lakosság száma nagyon magas, javasoljuk, hogy a minimum létszám 5000 fő legyen. Az 5., 8. és 9. oldalon is szerepel, hogy a „A javasolt beavatkozásnak összhangban kell lenniük a Nemzeti Fejlesztési Tervben és egyéb ide vonatkozó, a regionális fejlesztési prioritásokat meghatározó dokumentumokban leírt célokkal.” Itt feltétlenül javasoljuk még néhány alapvető, nemzeti fejlesztési célokat megfogalmazó dokumentum nevesítését, máskülönben mind a pályázók, mind az értékelők számára megfoghatatlan lesz, illetve szubjektív döntéssé válhat, hogy melyek azok a releváns dokumentumok, amelyekre tekintettel kell lenniük. Legyen egyértelmű, hogy a projekteknek összhangban kell lenniük a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégiával, az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervvel, a Nemzeti Vidékstratégiával és a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiával. Ezzel párhuzamosan javasoljuk, hogy a szakmai kiválasztás kritériumai közt (22. oldal) a fenti stratégiai dokumentumoknak való megfelelés külön kritériumként és magasabb pontszámmal (vagy akár kizáró kritériumként) jelenjen meg a Projekt igazolása kategóriában és ne egy soron a szükséges engedélyekkel és a meglévő intézményi háttérrel. A szakmai értékelés kritériumai közt a 22. oldalon, a pályázó magyar szervezet szakmai alkalmassága alatt megfogalmazott első két elvárás rendkívüli módon leszűkíti nem csak a pályázó szervezetek körét, hanem azoknak a területeknek a körét is, amelyeken a projekt megvalósulhat. Ez a kritérium az innovatív pályázatok benyújtását meg fogja gátolni. Egyrészt csak olyan szervezetek tudnak megfelelni, amelyek a vízgazdálkodási szektorhoz tartoznak és jellemzően központi költségvetési intézmények, ennek köszönhetően az állami elosztású EU-s forrásoknak is a kedvezményezettjei voltak az elmúlt években. Továbbá éppen azokat a fejlesztésre szoruló területeket zárja ki a lehetőségből, amelyek az elmúlt években sem jutottak fejlesztési forrásokhoz a vízmegőrzés viszonyainak javítása vagy a vízgazdálkodási rendszerek helyreállítása érdekében. Az esélyegyenlőséget, az alulról jövő kezdeményezéseket és az innovációt háttérbe szorító elvárás az is, hogy a szakmai alkalmasság bizonyítására a jelen kiírásban megpályázható legkisebb projektértéknél magasabb minimális projektméretet várnak el referenciaként. A következő szövegszerű módosítást javasoljuk: A Projektgazda vagy konzorciumi partnerei olyan megvalósult projekt kedvezményezettje(i), amely egy térség vízmegőrzési viszonyainak javítását hajtotta végre legalább 300.000 euró értékben A Projektgazda és konzorciumi partnerei az elmúlt 5 évben együttesen legalább 5 projektet hatottak végre vízgazdálkodási rendszerek fenntarthatósági és környezeti szempontokat is integráló rekonstrukciójaként vagy a tájhasználat-váltást elősegítő beavatkozásként.

dr.Nagy Zsuzsanna

eligibility at Norvegian side

2013-09-23

Private company, registered in Norway, having long record and professional respect in the call for propose topics, has shown cost effective and sustainable solutions, and having relevant expertise and experience should be an eligible Norvegian parner, and therefore suggested not to exclude as eligible donor partner.

dr.Buzas K.

professional content and evaluation

2013-09-23

- To get approval is difficult on municipality level. As it is foreseen the application deadline is 30th November. - How long the project period can be ? 1-2 year project? Within 2 year period it is rather difficult to get all administration and public procurement procedures finsihed on time. etc - It is understood that all entities registered in HU are eligible.I do believe that both Private and public company having long record in the call for propose topics, having relevant expertise and experience should be eligible relevant to get involved into the list of eligible donor partners as well as applicant or/and Hungarian partner. Thus mean for specification e.g. university with collaborative partners as well as not small and medium-size Hungarian companies. Evaluation sheet: - page 20th of Call, justification of the project: How it will be scored as 0 or 10? That provides no chance for those set of settlements had no records from last 10 year but now eager to something! - Project area = geographical area or topic area? - „ Project promoter has at least 1 reference on the project area at least 500 00 euro size implemented in the past 10years in Hungary,” (in case of project area means geographical area, this criteria indicates that the reference project applicant spent the money wrongly? Why to be financed again? What does it mean? 1 big construction work to be, but in which field (construction of urban roads, or what else) ? - „The project proposal assesses the alternatives for the solution of the problem it aims to address and shows why the proposed alternative is the most cost-effective and sustainable solution. The call allows to submit preparatory work for physical building activities”. - We assume that development of the concept for long-term investment on urban drainage shall be eligible activity /Master Planning/. This activity, has at the end of the list of activites with priority list considering the long-term sustaibility and developement of the city, and therefore the ’why the proposed alternative is the proposed alternative is the most cost-effective and sustainable solution’ set in the evaluation form can not be applicable in project proposal phase. Just therefore its formulation is suggested as: The project proposal taking into consideration highly the assessment of the alternatives for the solution of the problem it aims to address and can show why the proposed alternative is the most cost-effective and sustainable solution if the realisation /construction/ will be realized. - „The project promoter obtained the support of the lcoal population impacted by the proposed project in a documented manner.” What does it mean? For example it will be accepted if the submitted solution is included in the development plans and/or the strategic development conception?

Kristin Faurest

specifications

2013-09-23

Will there be an English language version of the call, and will there be further specfications about the documents to be submitted? Thank you!

István László Bart

Regarding links with EU funds in 2014-2020

2013-09-14

On the additionality of projects: It should be noted that according to the current plans for EU support in the 2014-20 period (look at the latest draft of the Partnership Agreement: http://www.nth.gov.hu/pm/index.html) a lot of funding will be available for adaptation, but these funds at present appear to be aimed mainly at large-scale water-related infrastructure-based adaptation. Thus there is a danger that this fund would be supporting activities that would anyway receive funding from government and EU sources The programming phase of the 2014-2020 EU funds would be completed by the end of 2013, and it may be a good idea to wait for the outcome in terms of adaptation. In general, non-water related projects tend to have fewer large state champions (such as water authorities, regional and national etc), and therefore are in greater need of funding. However, at the very least, the call should specify that no projects should be funded which are also eligible for funding from the EU Structural or Regional Funds.