Az Alapok és a Program

az EGT és Norvég Alapok

Az EGT Alapok és a Norvég Alapok Norvégia, Izland és Liechtenstein, mint donor országok által létrehozott finanszírozási mechanizmus. A donor országok az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai, azonban nem tagjai az Európai Uniónak. Ennek következtében nem járulnak hozzá pénzügyileg az EU közös politikáihoz, viszont az Európai Gazdasági Térség országai közti különbségek kiegyenlítését a szolidaritás jegyében e külön támogatási alapokkal segítik.

Az EGT Alapok és Norvég Alapok átfogó céljai a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a kétoldalú kapcsolatok erősítése a donor országok és a kedvezményezett országok között. Az EGT Alapok és a Norvég Alapok kedvezményezett országai között található Magyarország is.

További részletek a nemzetközi EEA Grants and Norway Grants honlapon.


Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselői 2011. október 12-én írták alá Magyarországgal azokat a mintegy 40 milliárd forint felhasználását lehetővé tevő Együttműködési Megállapodásokat (Memorandum of Understanding), amelyekalapján a finanszírozás történik.

Magyarország a donor országokkal közösen tizenkét olyan területet határozott meg, amelyek fejlesztéséhez a donorok hozzá kívánnak járulni. Ezeket a területeket programterületeknek nevezik, melyekért felelős program operátorok szintén kijelölésre kerültek az Együttműködési Megállapodásokban.

Az EGT Alapok által támogatott hét programterület a következő: Energiahatékonyság, Megújuló energia, Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, Civil szervezetek támogatása, Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, Kulturális és természeti örökség megőrzése, Ösztöndíjak. A Norvég Alap által támogatott öt programterület a következő: Zöld ipari innováció, Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd, Kétoldalú kutatási együttműködés, Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés, Népegészségügy.

A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ kapta azt a megtisztelő megbízatást, hogy az Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz programterület alapkezelője legyen. A program megvalósulását a Norvég Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Igazgatóság (DSB) mint Donor Program Partner tanácsadóként támogatja elősegítve a tervezést és végrehajtást. A program pénzügyi kerete 7 010 000 euró, a pályázatok megjelenése 2013 III. negyedév végétől várhatók.

EGT ALAP MAGYARORSZÁG ÉS Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz program

2013. június 6-án került jóváhagyásra az EGT (Európai Gazdasági Térség) finanszírozási mechanizmus Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz programja. A program magyarországi alapkezelője a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC), norvég partnere a Norvég Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Igazgatóság (DSB), aki tanácsadói szerepben segíti a program tervezését és végrehajtását.
A program keretösszege 7 010 000 euró, megvalósítása 2017. április 30-ig tart.

A program hozzá kíván járulni azokhoz a klímavédelmi tevékenységekhez, amelyek elősegítik a változásokhoz való alkalmazkodást. Alapvető célja, hogy mélyítse az éghajlatváltozás hatásairól és a jövőben esetlegesen felmerülő problémákról az ismereteket, növelje a társadalom tudatosságát és olyan minta projekteket mutasson be, amelyek csökkentik az éghajlatváltozás várható káros következményeit.

Program összefoglaló

A program három fő elemből áll, valamennyi az éghajlatváltozáshoz való adaptációhoz kapcsolódik:

  • Nemzeti Adaptációs Térinformatikai Rendszer (C1, NATéR)
  • Helyi humán erőforrás képzése az éghajlatváltozás és az adaptáció területén (C2)
  • Minta projektek a helyi és regionális adaptációs intézkedések elősegítésére (C3)

A program megvalósítása egy olyan rendszer alapjainak lerakását célozza meg, amely megbízható adatbázist nyújt a hazai adaptációs intézkedések kidolgozásához különböző (nemzeti, regionális, lokális) szinteken. A program további lényeges elemei a társadalmi tudatformálás, az érintettek és helyi döntéshozók mozgósítása, az illetékesek, felelősök felkészítése helyi adaptációs stratégiák kidolgozására és megvalósítására, továbbá az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló-képesség növelése  hatás - és érzékenységi vizsgálatok révén. A program keretében minta projektek kerülnek megvalósításra, amelyek jellemző és ismételhető példái lesznek a klímavédelem és az ellenállóképesség növelés lehetőségeinek.

A program hozzá kíván járulni a donor államok és Magyarország közötti együttműködés továbbfejlesztéséhez, és a bilaterális kapcsolatok erősítéséhez az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás területén. A norvég DSB kezdettől fogva részt vesz a program kidolgozásában és a megvalósításban is, elősegítve az együttműködést a donor államok és a témával foglalkozó magyar minisztériumok és állami intézmények, valamint az alapkezelő REC között.

Zárórendezvény

 

Alapinformációk

Az Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz programban összesen négy nyílt pályázati felhívás volt  170 000 és 800 000 Euró közötti projektméretben. Az első pályázati felhívások közzététele 2013 végén volt, az utolsók 2014 végén. 2015 tavaszára az összes beérkezett pályázat elbírálásra került. A pályázatok lehettek közös, bilaterális partnerség keretében megvalósuló projektek, továbbá rendelkezésre állt egy a bilaterális együttműködést elősegítő alap is a potenciális partnerségek kialakítására.

A pályázatokon  Magyarországon bejegyzett jogi személyek vehettek részt. A legfontosabb célcsoportok a témához kapcsolódó közintézmények, helyi és megyei önkormányzatok, egyetemek, kutatóintézetek, kis és középvállalkozások és civil szervezetek. A lehetséges pályázók köre mindig az adott pályázati felhívásban került pontosításra.

Program célja

Az ember és az ökológiai rendszerek éghajlatváltozással szembeni sérülékenységének csökkentése

Elsődleges szektor

Éghajlatváltozás

Alapkezelő

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC)

Programazonosító

HU04

Donor program partner

Norvég Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Igazgatóság (DSB)

Program időtartama

2017. április 30.

Program pénzügyi kerete  

7 010 000 euró (EGT Alap)

Programterület

PA07 – Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz 

Program státusza

Elfogadva

Pályázati felhívások

Az aktuális pályázati felhívásokat ezen a honlapon tettük közzé 2013. vége óta.